För vårt projekt Nordic Vocals United har vi fått finansiellt understöd från följande organisationer:

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse