Chorus SanctæCeciliæ, den första organiserade kammarkören i Helsingfors, grundades i oktober 1953 på initiativ av Harald Andersén. Kyrkomusikens skyddshelgon sankta Cecilia har gett kören dess namn. Körens målsättning är att framföra verk som sällan eller aldrig uppförs i Finland, både äldre och nykomponerad musik.

Chorus Sanctæ Ceciliæ, eller Ceciliakören, inledde sin verksamhet under professor Harald Anderséns ledning 1953–1965. Sedan dess har flera kunniga dirigenter satt sin prägel på repertoar och verksamhet: Fabian Dahlström, Kaj-Erik Gustafsson, Lena von Bonsdorff, Ilkka Kuusisto, Folke Gräsbeck, Åsa Westerlund, Ulf Långbacka, Jan Hellberg, Sixten Enlund, Ulrika Bergroth och Dag-Ulrik Almqvist. Sedan våren 2015 är Pia Bengts körens dirigent.

Ceciliakören satsar på såväl sakral som profan körmusik, både av äldre och nyare datum. Kören har genom åren aktivt gett konserter i Finland och utomlands. Dessutom har Ceciliakören gett ut två skivor och medverkat i radio och tv. Körens första skiva, Liv och längtan, utkom 2001 och den andra, Bli hos oss, släpptes 2003.

Till sitt 60-årsjubileum 2013 beställde och uppförde Ceciliakören ett verk med text av Stella Parland och musik av Kimmo Hakola.

I år fyller Chorus SanctæCeciliæ 70 år.

http://ceciliakoren.fi