”Sköna maj, välkommen, våra lekars vän!” – så börjar en av våra käraste vårsånger. Sångens text är skriven av Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg och musiken av Lars Magnus Béen från Sverige. Sången representerar mycket av det, som vi vill uppnå med projektet Nordic Vocals United. Nordic Vocals United är ett samarbetsprojekt, där Chorus Nota Bene från Schweiz strävar till ett utbyte med nordiska körer, där vi kan sjunga tillsammans och lära av varandra.

2023 går resan till Finland och Nota Bene har nöjet att framträda i två konserter tillsammans med Ceciliakören, som i år firar sitt 70-årsjubileum, och med Kammarkören Bel Canto, som för vidare den starka österbottniska körtraditionen sedan mer än tre decennier.

Förutom att körerna framför en repertoar med både finländska, skandinaviska och schweiziska sånger, har vi också glädjen att uppföra två sånger, som skrivits för projektet. Den ena sången är skriven av Andrea Eklund, till texten av Edith Södergrans dikt: ”Nordisk vår” och den andra sången heter "Förenade i sång" där musiken är skriven av Bertil Lindén och texten av Lena Victoria, båda från Nota Bene.